Hàn switch bàn phím cơ (Assem)

400.000 250.000

  • 60-65%: 250k
  • 75-TKL: 300k
  • Fullsize: 350k
  • Hàn led 2k/bóng
  • Switch và led của khách
  • Thời gian chờ linh động