474.210.000 

Mô tả

ATEM 2 M/E Broadcast Panel là bảng điều khiển dùng cho các switcher 2 M/E, có thiết kế đẹp và sức mạnh điều khiển mạnh mẽ, cho phép sáng tạo tối ưu trong quá trình sản xuất lớn và phức tạp.  ATEM 2 M/E Broadcast Panel kết nối thông qua cổng internet, bao gồm loop thru để quản lý media.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

● Bảng điều khiển chuyên nghiệp cho live switcher
● Các nút điều khiển chất lượng cao
● Kết nối với switcher thông qua cổng internet
● Loop Output cho internet
● USB Input cho phép cập nhật firmwave
● Aerospace-Certified Embedded OS
● Tri-Color LED Crosspoint Buttons
● RGB Bitmap Crosspoint Labels
● Redundant Power Supply

ATEM 2 M/E Broadcast Panel mạnh mẽ cho phép bạn xử lý các chương trình kéo dài và phức tạp nhất.

ATEM 2 M/E Broadcast Panel có thiết kết hoàn hảo, với các điều khiển được đặt ở những vị trí hợp lý, giúp bạn có thể tìm thấy chức năng cần thiết một cách nhanh chóng và dễ dàng, cho phép bạn sáng tạo tối đa trong những chương trình trực tiếp kéo dài và phức tạp. Với bộ phận điều khiển riêng biệt cho mỗi phần trong switcher 2 M/E, bạn có thể tìm thấy các điều khiển bạn cần dưới tầm tay bạn.