1.368.000 

 Khả năng tải (Kg) : 2
 Chiều cao tối đa (mm) :1605
 Chiều cao gấp gọn (mm) : 518
 Chiều cao tối thiểu (mm) : 190
 Số chân : 3 chân
 Trọng lượng (Kg) : 1
Danh mục:

Mô tả