34.800.000 

– Đối trọng 8 bước
– Hỗ trợ tải trọng lớn
– Chân bằng sợi carbon
– Bao gồm hộp đựng

Danh mục:

Mô tả