4.290.000 

  • Kích thước: w x h (Mở rộng) 148 x 180 cm
  • Kích thước: w x h x d (Thu gọn): 164.5 x 10,5 cm x 11,5 cm
  • Trọng lượng: 9.3 kg
  • Chất liệu: 100% Polyester (Dacron by DuPont)
  • Sử dụng cho tách phông nền khi livestream và sản xuất video
Danh mục:

Mô tả

Phông xanh Stream Elgato Green Screen 4