660.000 

  • Model: 213F (210F)
  • Chiều cao tối đa: 213 cm
  • Chiều dài gấp gọn: 51 cm
  • Trọng lượng: 1,4 kg
  • Tải trọng tối đa: 2 kg
Danh mục:

Mô tả