1.190.000 

  • Model: 380F
  • Chiều cao tối đa: 380 cm
  • Chiều dài gấp gọn: 110 cm
  • Trọng lượng: 2,4 kg
  • Tải trọng tối đa: 5 kg
Danh mục:

Mô tả