2.480.000 

  • Model: LED500LR
  • Kích thước: 250 x 170 x 45 mm
  • Trọng lượng: 510 ~ 620 g

Sản phẩm có 03 lựa chọn màu:

1.Bóng LED trắng LED 500W (5600K)

2.Bóng LED vàng LED 500Y (3300K)

3.Bóng LED đổi màu LED 500C (3300-5600K)

Mô tả