14.300.000 

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

● Hiển thị tally cho tín hiệu video
● Cho biết trạng thái on-air
● Dùng cho ATEM Switcher/ Videohub Router
● 8 Input và Output khép kín
● Kết nối với nhiều GPI and Tally Interface khác

Mô tả

Bổ sung 8 Tally relay contact đến bất cứ ATEM switcher nào

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

● Hiển thị tally cho tín hiệu video
● Cho biết trạng thái on-air
● Dùng cho ATEM Switcher/ Videohub Router
● 8 Input và Output khép kín
● Kết nối với nhiều GPI and Tally Interface khác

GPI and Tally Interface cho phép bổ sung tally vào ATEM switcher . Với 8 tally output khép kín, bạn có thể gửi một tín hiệu tally đến máy quay của bạn, replay machine và monitor để mọi người biết máy quay nào đang lên sóng. Nếu bạn cần nhiều tally output hơn, bạn chỉ cần nối nhiều GPI and Tally Interface lại với nhau vì chúng kết nối thông qua internet  đến ATEM production switcher của bạn.