400.000 520.000 

  • Model: P70-G / P90-G / P120-G
  • Đường kính: 70 / 90 / 120 cm
  • Kích thước: 23.9 x 7.4 x 2.5 cm / 31 x 8.4 x 4.3 cm / 30.7 x 13.7 x 4 cm
  • Trọng lượng: 80g / 130g / 206g

Mô tả

Lưới softbox Godox P70-G , P90-G , P120-G dành cho Softbox Parabolic QR-P70 , QR-P90 , QR-P120. Bạn có thể điều chỉnh vải để đóng mở, thu hẹp ánh sáng của softbõ, loại bỏ ánh sáng tràn và cung cấp khả năng điều khiển hướng chiếu sáng cần thiết.

Thông tin bổ sung

Phiên Bản

P120-G, P70-G, P90-G