Loading...

AC4000 MU-MIMO Tri-Band Wi-Fi Router Archer C4000

  • Thương hiệu: TP-Link
  • Loại: Router
  • SKU: Null

Tại Restore - Cung cấp dịch vụ PC, Gaming Gear, Audio: Liên hệ

  • Tên sản phẩm: Archer C4000.
  • Hãng sản xuất: TP-Link
  • Thời gian bảo hành: 24 Tháng.

Chia sẻ

archer c9archer c3150archer c4000ARCHER C5400ARCHER C5400X
Archer C7 (V5)Archer C9Archer C3150Archer C4000Archer C5400Archer C5400X
Wireless SpecAC1750 Dual BandAC1900 Dual BandAC3150 Dual BandAC4000 Tri-BandAC5400 Tri-BandAC5400 Tri-Band
Wi-Fi Speed450Mbps 2.4GHz + 1300Mbps 5GHz600Mbps 2.4GHz + 1300Mbps 5GHz1000Mbps 2.4GHz + 2167Mbps 5GHz750Mbps 2.4GHz + 1625Mbps 5GHz + 1625Mbps 5GHz1000Mbps 2.4GHz + 2167Mbps 5GHz + 2167Mbps 5GHz750Mbps 2.4GHz + 2167Mbps 5GHz + 2167Mbps 5GHz
Wireless RangeGoodGoodBetterBestBestBest
CPU ProcessorSingle-Core1GHz Dual-Core1.4GHz Dual-Core1.8GHz Quad-Core1.4GHz Dual-Core1.4GHz Dual-Core
Ethernet Ports (LAN)4X Gigabit4X Gigabit4x Gigabit4x Gigabit4x Gigabit4x Gigabit
USB Ports1x USB 2.01x USB 3.0+1x USB 2.01x USB 3.0+1x USB 2.01x USB 3.0+1x USB 2.01x USB 3.0+1x USB 2.01x USB 3.0+1x USB 2.0
Antennas3x External3x External4x External6x External8x External8x External
Beamforming-
MU-MIMO, NitroQam, Home Care--