Loading...

CPU Pentium Dual Core-G4560 3.5 GHZ

  • Thương hiệu: Khác
  • Loại: Pentium G
  • SKU: Null

Tại Restore - Cung cấp dịch vụ PC, Gaming Gear, Audio: 2,150,000₫

Chia sẻ