Loading...

Elgato Game Capture 4K60 Pro - 4K 60fps thiết bị stream.

  • Thương hiệu: CORSAIR
  • Loại: Phụ kiện Stream
  • SKU: Null

Tại Restore - Cung cấp dịch vụ PC, Gaming Gear, Audio: 6,500,000₫

  • Tên sản phẩm: Elgato 4K60 Pro.
  • Hãng sản xuất: Corsair.
  • Thời gian bảo hành: 24 Tháng.

Chia sẻ

From the manufacturer


Elgato Game Capture 4K60 Pro

4K60 Pro

Elgato Game Capture HD60 Pro

HD60 Pro

Elgato Game Capture HD60 S

HD60 S

Elgato Game Capture HD60

HD60

1080p60 Capture
2160p60 Capture
Instant Gameview
H.264 Encoder
Master Copy (H.264)
Unlimited Capture
Flashback Recording
Stream Command
Interface
PCIe x4PCIe x1USB 3.0USB 2.0
Max. Bitrate
Up to 140 Mbps60 Mbps40 Mbps40 Mbps