Loading...

FiiO X3 2nd Gen

  • Thương hiệu: Fiio
  • Loại: Máy nghe nhạc
  • SKU: FiiO X3 2nd Gen-1

Tại Restore - Cung cấp dịch vụ PC, Gaming Gear, Audio: 4,500,000₫

Tên sản phẩm: Fiio X3 2Nd Gen
Hãng sản xuất: Fiio
Thời gian bảo hành: 12 Tháng

Chia sẻ

3kshop-fiio-x3-ii 3kshop-fiio-x3-ii 3kshop-fiio-x3-ii 3kshop-fiio-x3-ii 3kshop-fiio-x3-ii 3kshop-fiio-x3-ii 3kshop-fiio-x3-ii 3kshop-fiio-x3-ii 3kshop-fiio-x3-ii 3kshop-fiio-x3-ii 3kshop-fiio-x3-ii 3kshop-fiio-x3-ii 3kshop-fiio-x3-ii 3kshop-fiio-x3-ii 3kshop-fiio-x3-ii 3kshop-fiio-x3-ii 3kshop-fiio-x3-ii 3kshop-fiio-x3-ii