Rã Switch Bàn Phím Cơ

200.000

  • 60-65%: 200K
  • 75-TKL: 250K
  • Fullsize: 300k
  • Có led: 2k/bóng
  • Thời gian chờ linh động

Tham khảo các dịch vụ sửa chữa khác tại đây

Thông tin giao hàng dự kiến

Nhập địa chỉ của bạn để xem các tùy chọn vận chuyển - Tính phí giao hàng