Sửa mạch bàn phím cơ

Liên hệ

  • Gía từ 150k, tùy thuộc tình trạng phím
  • Thời gian chờ tùy thuộc tình trạng phím