SMPTE ST 2110 là gì?

SMPTE ST 2110 là gì?

ST 2110 là một bộ tiêu chuẩn được phát triển bởi Hiệp hội Kỹ sư Hình ảnh và Truyền hình (SMPTE) để định nghĩa Media chuyên nghiệp qua mạng IP. Các tiêu chuẩn này mô tả cách đóng gói và vận chuyển video, âm thanh và dữ liệu phụ qua một liên kết IP và duy trì đồng bộ hóa và chất lượng. ST 2110 được thiết kế để hoạt động trong cơ sở hạ tầng mạng IP hiện có và có khả năng mở rộng để đáp ứng các tiến bộ tương lai trong công nghệ dựa trên IP. Các tiêu chuẩn này là một phần của nỗ lực lớn hơn để chuyển toàn bộ hệ thống sản xuất và đóng góp sang một cơ sở hạ tầng dựa trên IP.

Sự phát triển của ST 2110

SMPTE ST 2110 dựa trên VSF TR-03, một tiêu chuẩn được thiết kế cho các ứng dụng phát sóng chuyên nghiệp sử dụng RTP (Giao thức thời gian thực) làm giao thức vận chuyển cơ bản. ST 2110 truyền tải video, âm thanh và dữ liệu phụ như các luồng riêng biệt qua mạng IP. Mục đích của ST 2110 là tạo ra một tiêu chuẩn duy nhất cho ngành công nghiệp truyền thông chuyên nghiệp để truyền và nhận Media.

Use Powerful Broadcast Graphics Tools

ST 2110 hoạt động như thế nào?

SMPTE ST 2110 vận chuyển Media bằng cách chia thành các luồng essence riêng biệt cho video, âm thanh và dữ liệu phụ. Điều này cho phép mỗi thành phần được xử lý, vận chuyển và lưu trữ độc lập với nhau. Các luồng essence trong ST 2110 được mang trong một gói UDP/RTP và là tự đủ, với mỗi luồng chứa đầy đủ thông tin cần thiết cho loại Media đó, bao gồm thông tin thời gian.

Các yếu tố của ST 2110

Các tiêu chuẩn được chia thành bốn thành phần chính: 2110-10 cho đồng bộ hóa thời gian, 2110-20 cho video, 2110-30 cho âm thanh và 2110-40 cho dữ liệu phụ.

  • ST 2110-10 Hệ thống và Đồng bộ hóa: xác định thời gian và yêu cầu cho tất cả các luồng essence trong chuỗi ST 2110.
  • ST 2110-20 Video Không nén: chuẩn hóa việc vận chuyển video không nén qua mạng IP.
  • ST 2110-21 Hình dạng Gói Luồng Video: chuẩn hóa việc hình dạng lưu lượng và giao thức giao hàng cho video không nén.
  • ST 2110-22 Video Nén Bit-Rate Hằng: mô tả dữ liệu cho video nén bit-rate hằng.
  • ST 2110-30 Âm thanh Không nén: chuẩn hóa việc vận chuyển luồng âm thanh không nén qua mạng IP dựa trên AES67.
  • ST 2110-31 Luồng Âm thanh AES3: chuẩn hóa việc vận chuyển luồng âm thanh không nén qua mạng IP sử dụng AES3.
  • ST 2110-40 Dữ liệu Phụ: chuẩn hóa cách đóng gói và vận chuyển dữ liệu phụ sử dụng RTP.

ST 2110 so với SDI

Trước khi có ST 2110, SDI (Giao diện Kỹ thuật Số Tuần tự) là tiêu chuẩn để vận chuyển video qua IP. SDI kết hợp video, âm thanh và siêu dữ liệu thành một luồng duy nhất qua một cáp. Ngược lại, ST 2110 chia thành ba luồng riêng biệt, cho phép mỗi luồng được vận chuyển độc lập qua một liên kết IP. Sự phân tách này cũng mang lại sự linh hoạt hơn vì bên nhận có thể chọn lựa những gì nó muốn nghe.

DeckLink IP – Giải pháp hoàn hảo cho việc Capture và Playback trong hệ thống phát sóng IP 2110!

Các card DeckLink IP là cách đơn giản nhất để thu và phát lại video trực tiếp vào hệ thống phát sóng IP 2110! Chúng có cùng các tính năng DeckLink nên tất cả phần mềm hiện có của bạn sẽ hoạt động như thông thường! Các card DeckLink IP hỗ trợ nhiều kênh video và mỗi kênh có thể thu và phát lại cùng lúc. Điều này cho phép bạn xây dựng các máy chủ tạo đồ họa phát sóng, bộ định vị ảo hoặc xử lý hình ảnh trí tuệ nhân tạo dựa trên GPU, tất cả được tích hợp trực tiếp vào cơ sở hạ tầng phát sóng IP 2110. Bạn cũng có thể sử dụng DaVinci Resolve cho các trạm làm việc chỉnh sửa phát sóng dựa trên IP 2110! DeckLink IP có kết nối PCIe tốc độ cao nên nó hoạt động trên các máy tính Mac Pro, Windows và Linux mới nhất.

Xem thêm DeckLink IP: Tại đây