Vệ sinh bàn phím cơ

200.000 150.000

  • Thời gian chờ tùy thuộc tình trạng phím