Vệ sinh chuột

100.000 50.000

  • Thời gian chờ tùy thuộc tình trạng phím
  • Có thể fix các lỗi gãy, vỡ vỏ

Tham khảo các dịch vụ sửa chữa khác tại đây